KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 817/89 av den 30 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1136/79 vad gäller tillämpningsföreskrifter för den särskilda importordningen för vissa typer av fryst nötkött avsett för bearbetning