VERORDENING (EEG) Nr. 817/89 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1136/79 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bijzondere invoerregeling voor bepaalde soorten voor verwerking bestemd bevroren rundvlees