Írásbeli kérdés E-004297/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. Alto Minho fejlesztése