A Bizottság (EU) 2019/1892 Rendelete (2019. október 31.) az 1230/2012/EU rendeletnek az egyes hosszított vezetőfülkével rendelkező gépjárművekre, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik áramvonalasító berendezéseire és felszereléseire vonatkozó típusjóváhagyási előírások tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)