Schriftelijke vraag nr. 2252/87 van de heer Jaak Vandemeulebroucke aan de Commissie: Steun aan landbouwkundig onderzoek in Belgi!