Zadeva T-88/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. julija 2018 – Španija/Komisija (EKSRP – Zadnje obdobje izvajanja programskega obdobja 2007 – 2013 – Potrditev obračunov plačilnih agencij držav članic – Sklep, s katerim je določen znesek, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, v okviru programa razvoja podeželja avtonomne skupnosti Ekstremadura – Metoda za izračun – Člen 69(5b) Uredbe (ES) št. 1698/2005 – Legitimna pričakovanja)