Domstols behörighet och tillämplig lag i internationella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare