Joghatóság és alkalmazandó jog a munkáltatók és a munkavállalók közötti nemzetközi jogvitákban