Forslag til afgørelse fra generaladvokat Fennelly fremsat den 6. juni 1996. # Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd og Merck Sharp & Dohme International Services BV mod Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta og Necessity Supplies Ltd og Beecham Group plc mod Europharm of Worthing Ltd. # Anmodninger om præjudiciel afgørelse: High Court of Justice, Chancery Division - Forenede Kongerige. # Akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse - Fortolkningen af artikel 47 og 209 - Overgangsperiodens udløb - EF-traktatens artikel 30 og 36 - Parallelimport af farmaceutiske produkter, som ikke kan patenteres. # Forenede sager C-267/95 og C-268/95. TITJUR Merck og Beecham