Írásbeli kérdés E-8585/10 Cristiana Muscardini (PPE) a Bizottság számára. Diplomaszerzés Európában