Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 227/11