Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 94/17/COL от 31 май 2017 година за прекратяване на официалното разследване относно правилото за освобождаване за амбулантни услуги съгласно схемата за диференцираните вноски за социално осигуряване за периода 2014 — 2020 г. (Норвегия) [2018/595]