Lieky – Zoznam povolení na uvedenie na trh udelených štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, za druhý polrok 2019 2020/C 308/06 Podvýbor I pre voľný pohyb tovaru Na vedomie Spoločnému výboru EHP