Zāles – Tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas EEZ EBTA valstīs 2019. gada otrajā pusē 2020/C 308/06 I Apakškomiteja preču brīvas aprites jautājumos EEZ Apvienotās komitejas ievērībai