Lääkevalmisteet – Markkinoille saattamista koskevat luvat, jotka Euroopan talousalueen EFTA-valtiot myönsivät vuoden 2019 jälkipuoliskolla 2020/C 308/06 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I Tiedoksi ETA:n sekakomitealle