Сборник съдебна практика на Съда и на Общия съд. Част II, Общ съд. 2011-3/4(Б)