Decizia (UE) 2020/952 a Consiliului din 26 iunie 2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte