Zadeva T-160/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2018 – Groningen Seaports in drugi/Komisija (Državne pomoči — Oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb, ki jo je Nizozemska dodelila šestim nizozemskim javnim pomorskim pristaniščem — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje)