Kawża T-160/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Mejju 2018 – Groningen Seaports et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Eżenzjoni mit-taxxa tal-kumpanniji mogħtija mill-Pajjiżi l-Baxxi lil sitt portijiet marittimi pubbliċi Olandiżi — Deċiżjoni li tiddikjara s-sistema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Obbligu ta’ motivazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament”)