Lieta T-160/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 31. maija spriedums – Groningen Seaports u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Atbrīvojums no uzņēmumu ienākuma nodokļa, ko Nīderlande piešķīrusi Nīderlandes sešām publiskām jūras ostām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme)