T-160/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. május 31-i ítélete – Groningen Seaports és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Hollandia által hat állami tengeri kikötőnek nyújtott társaságiadó-mentesség — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód”)