Združeni zadevi C-293/13 P in C-294/13 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 24. junija 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc. proti Evropski komisiji in Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Evropska komisija proti Fresh Del Monte Produce, Inc. in Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg banan — Usklajevanje pri določanju referenčnih cen — Pojem „gospodarska enota“, ki jo sestavljata dve družbi — Pojem „odločilen vpliv“ — Pripis odgovornosti za ravnanje ene družbe drugi — Izkrivljanje dokazov — Dokazno breme — Načelo in dubio pro reo — Pojem „enotna in trajajoča kršitev“ — Pojem „usklajeno ravnanje“ — Pojem „kršitev kot cilj“ — Podjetja, ki so udeleženci omejevalnega sporazuma — Sporočanje informacij Komisiji — Pravna obveznost — Obseg — Privilegij zoper samoobtožbo — Intervenientka na prvi stopnji — Nasprotna pritožba — Dopustnost)