Gevoegde zaken C-293/13 P en C-294/13 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 juni 2015 — Fresh Del Monte Produce, Inc./Europese Commissie, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europese Commissie/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese bananenmarkt — Coördinatie van de vaststelling van de referentieprijzen — Begrip „economische eenheid” tussen twee vennootschappen — Begrip „beslissende invloed” — Toerekenbaarheid van het gedrag van de ene vennootschap aan de andere vennootschap — Onjuiste opvatting van het bewijsmateriaal — Bewijslast — Beginsel in dubio pro reo — Begrip „één enkele voortdurende inbreuk” — Begrip „onderling afgestemde feitelijke gedragingen” — Begrip „inbreuk met een mededingingsbeperkende strekking” — Ondernemingen die lid zijn van een kartel — Verstrekking van informatie aan de Commissie — Wettelijke verplichting — Omvang — Recht om niet te hoeven bijdragen tot zijn eigen beschuldiging — Interveniënte in eerste aanleg — Incidentele hogere voorziening — Ontvankelijkheid)