Spojeni predmeti C-293/13 P i C-294/13 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 24. lipnja 2015. – Fresh Del Monte Produce, Inc. protiv Europske komisije, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europska komisija protiv Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C- 294/13 P) (Žalba — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište banana — Usklađenost pri utvrđivanju referentnih cijena — Pojam „gospodarske jedinice” koju čine dva društva — Pojam „odlučujućeg utjecaja” — Pripisivanje ponašanja društva drugom društvu — Iskrivljavanje dokaza — Teret dokazivanja — Načelo in dubio pro reo — Pojam „jedinstvene i trajne povrede” — Pojam „usklađenog djelovanja” — Pojam „povrede s obzirom na cilj” — Poduzetnici sudionici zabranjenog sporazuma — Priopćavanje informacija Komisiji — Pravna obveza — Opseg — Privilegij protiv samooptuživanja — Intervenijent u prvom stupnju — Protužalba — Dopuštenost)