A Tanács (EU) 2019/234 határozata (2019. február 5.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott vegyes tanácsban a vegyes tanács és a kereskedelmi és fejlesztési bizottság eljárási szabályzatnak elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról