Απόφαση (EE) 2017/561 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεικτή επιτροπή ΕΕ–Mεξικού όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ–Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Ανδόρρα και Άγιος Μαρίνος και ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα)