AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare destinat Comisiei pentru pescuit referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) Raportoare pentru aviz: Eleni Theocharous