ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2017)0369 - C8-0231/2017 - 2017/0153(NLE)) Комисия по правни въпроси Докладчик: Ангел Джамбазки