Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 20 noiembrie 2008. Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 20 noiembrie 2008.#Staatssecretaris van Financiën împotriva Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hoge Raad der Nederlanden - Țările de Jos.#Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Validitatea unui regulament de clasificare - Interpretarea anexei la Regulamentul (CE) nr. 1196/97 - Articolele 220 și 239 din Codul vamal - Articolele 871 și 905 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 - Foi uscate pe bază de făină de orez, sare și apă - Clasificare tarifară - Recuperare ulterioară a taxelor de import - Procedură de remitere - Eroare detectabilă a autorităților vamale - Neglijență evidentă din partea importatorului.#Cauza C-375/07.