PREDLOG SKUPNEGA POROČILA KOMISIJE IN SVETA O ZAPOSLOVANJU k Sporočilu Komisije o letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020