Az Európai Parlament 2016. március 9-i állásfoglalása a 2017. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2016/2004(BUD))