Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji ta' gwida tekniċi multijannwali għall-programm ta' riċerka tal-Fond ta' Riċerka għall-Faħam u l-Azzar