Предложение за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана