Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5424 – DOW/Rohm and Haas) Text s významem pro EHP