Mnenje Evropskega odbora regij – Vmesni pregled večletnega finančnega okvira