Решение на Надзорния орган на ЕАСТ No 90/20/COL от 15 юли 2020 година за сто и седмо изменение на процесуалните и материалноправните правила в областта на държавната помощ чрез изменение и удължаване на срока на приложение на някои насоки за държавна помощ [2020/1576]