Írásbeli kérdés E-008075/11 Michael Cramer (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az Angermünde–Szczecin vasútvonal felújításának késedelmei