Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2039 z dne 9. decembra 2020 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam od uporabe izvedbenih uredb Komisije (EU) 2019/2240 in (EU) 2019/2241 (Uradni list Evropske unije L 416 z dne 11. decembra 2020)