Osnutek DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev (prva obravnava) – sprejetje zakonodajnega akta