Projekts – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem (pirmais lasījums) – leģislatīvā akta pieņemšana