Tervezet – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (első olvasat) – A jogalkotási aktus elfogadása