Проект за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (първо четене) – Приемане на законодателния акт