C-334/09. sz. ügy: A Bíróság 2010. december 2-i végzése (a Verwaltungsgericht Meiningen — Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frank Scheffler kontra Landkreis Wartburgkreis (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 91/439/EGK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — A tagállami vezetői engedélyről azt követően történő lemondás, hogy a különböző szabálysértések miatt kapott büntetőpontok elérték a legmagasabb értéket — Más tagállamban kiállított vezetői engedély — Negatív orvosi-pszichológiai szakvélemény a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban, miután más tagállamban új vezetői engedély megszerzésére került sor — A vezetéshez való jognak az első tagállam területén történő visszavonása — A más tagállam által kiállított engedély jogosultjának a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam lehetősége arra, hogy a vezetés jogának korlátozására, felfüggesztésére, valamint visszavonására vagy megszüntetésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseit az említett engedélyre alkalmazza — Feltételek — „Az új vezetői engedély megszerzését követő magatartás” fogalmának értelmezése)