2012/788/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. december 12. ) öt tagállamnak (Írország, Spanyolország, Franciaország, Málta és Portugália) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2012. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 9187. számú dokumentummal történt)