Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - I. CÍM: KÖZÖS RENDELKEZÉSEK - 2. cikk