Mål T-95/16: Överklagande ingett den 1 mars 2016 – Aydin mot EUIPO – Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)