Zadeva T-95/16: Tožba, vložena 1. marca 2016 – Aydin/EUIPO – Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)