Kohtuasi T-95/16: 1. märtsil 2016 esitatud hagi – Aydin vs. EUIPO – Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)