P7_TA(2012)0436 Az Oroszországból az EU-ba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek ***I Az Európai Parlament 2012. november 21-i jogalkotási állásfoglalása az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0449 – C7-0215/2012 – 2012/0217(COD)) P7_TC1-COD(2012)0217 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. november 21-én került elfogadásra az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel