A Bizottság határozatának összefoglalója ( 2010. december 8. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (COMP/39.510 – LABCO/ONP ügy) (az értesítés a C(2010) 8952. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg